Psykoedukation

Psykoedukation på KOMPASSET er undervisning af den unge i egne vanskeligheder/diagnoser og/eller psykiske reaktioner på udviklingsforstyrrelser, lidelser, forskellige kriser, fx udløst af sorg og tab, sygdom, traumer, etc.
Formålet med at undervise den unge i ovennævnte er at give dem en viden, der i højere grad gør det muligt for dem at udvikle forståelse for egne vanskeligheder og her igennem at udvikle konstruktive, kompensatoriske og udviklingsunderstøttende strategier, forebygge destruktiv adfærd og generelt gøre det lettere for den enkelte at få en hverdag til at fungere, altså øge funktionsniveauet.

 

Udgangspunkt i den unges erfaringer

I psykoedukation tages der udgangspunkt i den unges egne erfaringer. Undervisningen omfatter som regel grundige informationer om egne vanskeligheder/diagnose og den situation, den unge befinder sig i.

Eksempler på spørgsmål, man vil kunne arbejde med på KOMPASSET gennem psykoedukation på KOMPASSET.

  • Hvordan forklarer jeg min situation og mine vanskeligheder for andre?
  • Hvordan tager jeg eventuelt min medicin?
  • Hvordan kan jeg tidligt opdage, hvis jeg begynder at få det dårligt igen/falder tilbage til uhensigtsmæssige copingstrategier?
  • Hvordan løser jeg de problemer, som min situation kan medføre?