Målgruppe

Kompassets målgruppe er børn og unge, som ofte har meget alvorlige sociale, personlige og eventuelt psykiatriske problemstillinger.

Det betyder, at socialpædagogisk og tværfaglig udredning og behandling på et højt fagligt niveau er en grundsten på Den Sikrede Institution Kompasset, som vil kendetegnes ved at være et tilbud i faglig særklasse.

 

Formål

Formålet hermed er, at den enkelte unge, efter endt ophold på institutionen, har et optimalt grundlag for at fortsætte en positiv personlig og social udvikling, frem for at fortsætte i eksempelvis en kriminel løbebane. At den unge altså får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse på hensigtsmæssig vis.

Ligeledes er det institutionens mål, at den unges opholdskommune tilbydes et udredningsmateriale af så høj faglig kvalitet, at myndighed oplever at få et optimalt udgangspunkt for visitering til eventuelle videre behandlings- eller støttetilbud efter endt ophold på den sikrede institution.

Der er på de sikrede institutioner afsat midler til psykiatrisk screening, med henblik på at udrede om der er behov for yderligere psykiatrisk udredning.