Intern skole

Der er indgået driftsoverenskomst med Brønderslev Kommune om den interne skole. Denne udspecificerer lovgrundlag, tilgang, og samarbejdet i øvrigt med Brønderslev, bl.a. om UU-vejledning, PPR-betjening, tilsyn og kvalitetssikring af skoletilbuddet.