Anbringelse af udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark

Politiet kan under særlige omstændigheder vælge at anbringe udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark på sikret institution.

Lovgrundlaget herfor findes i udlændingeloven. For alle henvisninger til lovgrundlag og §§ henvises til www.retsinformation.dk