Ydelser og matchning

Tilbuddet på Den Sikrede Institution Kompasset er et helhedstilbud, der inkluderer døgnbehandling (pædagogisk og med psykolog), skole, værkstedsaktivitet og fritidstilbud.
Tilbuddet laver basalt set udrednings- og behandlingsarbejde af høj faglig kvalitet i tæt samarbejde med anbringende myndighed.

Takster