Screening for psykiatrinære problemstillinger

Det lovpligtigt, at børn og unge på sikrede afdelinger, der ikke allerede har fået foretaget en psykiatrisk udredning, skal tilbydes screening med henblik på at beskrive og præcisere den unges vanskeligheder i forbindelse med særlige støttebehov.

Således kan det også belyses, om der er behov yderligere psykologisk undersøgelse eller en psykiatrisk udredning. Screeningen tager udgangspunkt i et sæt fælles retningslinjerne fra Danske Regioner. Ofte indebærer en screening at den unge tilbydes psykologisk samtale og testning.

 

Det må understreges, at screeningen ikke kan sidestilles med en egentlig og væsentligt mere omfattende psykologisk undersøgelse eller psykiatrisk udredning. Kompassets psykologen er primær ansvarlig for planlægning og udførelse af screeningsarbejdet.