Om Den Sikrede Institution Kompasset

Den Sikrede Institution KOMPASSET er en sikret døgninstitution for børn og unge. Institutionen er normeret til otte døgnpladser, der drives i henhold til den sociale lovgivning og varetager socialpædagogiske opgaver over for unge, der enten har begået kriminelle handlinger, eller hvor det på grund af den unges farlighed, eller vanskeligheder med at fastholde den unge, er absolut påkrævet, at den unge får ophold i en sikret institution.

Der er som udgangspunkt fastsat en aldersgrænse på 15 år for anbringelse af unge på en sikret institution, men der kan dispenseres for alderskravet for unge ned til 12 år.

Den helt overvejende del af unge, der anbringes i de sikrede døgninstitutioner, er unge, der har ophold i varetægtssurrogat eller som led i en ungdomssanktion. Det betyder, at Den Sikrede Institution Kompasset modtager kriminelt svært belastede unge.

Der er desuden mulighed for at anvende den sikrede institution til sociale pladser. 

Endelig kan politiet, under særlige omstændigheder, vælge at anbringe udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark på sikret institution.

 

En sikret institution

Den Sikrede Institution KOMPASSET er bygget til formålet og hviler på erfaringer fra de øvrige sikrede institutioner i Danmark, hvorfor rammerne må anses for optimale set i forhold til institutionens værdier og pædagogiske grundlag. Konkret er institutionen omgivet af høje hegn, og sikkerhedsstandarden er høj, således at flugt og indsmugling er forebygget bedst muligt. Samtidig er der i byggeriet stærkt fokus på oplevelsen af åbenhed og der er lagt stor vægt på et generelt æstetisk miljø, som kan understøtte igangsætning af trivIsel og udvikling.

 Ialt findes der otte sikrede institutioner i Danmark. De sikrede institutioner er forpligtede til at samarbejde, således at der blandt andet ved pladsmangel m.v. kan henvises til en anden sikret institution, der har ledig kapacitet.