Samarbejdspartnere

KOMPASSET har mange eksterne samarbejdspartnere, og centralt for tilgangen til samarbejde er professionalisme, ordentlighed og lydhørhed.

Der samarbejdes fx med myndighed i barnets / den unges hjemkommune og eventuelle andre parter fra hjemkommunen fx kontaktpædagog eller misbrugsmedarbejder. Der samarbejdes også med retsvæsen, med kriminalforsorgen og med politi. KOMPASSET samarbejder også ofte med det sundhedsfaglige personale der er knyttet eller skal knyttes til barnet / den unge fx læge (almen eller speciallæge) og psykiatrien.

Samarbejde med pårørende

På KOMPASSET vægtes det konstruktive samarbejde med barnets / den unges forældre og også altid netværk højt. Samarbejde med pårørende er som udgangspunkt reguleret af retten, anbringende kommune eller politiet. I det omfang der er tilladelse til samarbejde og besøg på KOMPASSET, samarbejdes der konstruktivt og positivt med de pårørende, i respekt for, og erkendelse af, at der er tale om nøglepersoner i den enkelte unges videre liv og udvikling.

Det er desuden en værdi på Den Sikrede Institution KOMPASSET, at der er stor grad af ansvar over for og åbenhed i samarbejdet med omverdenen, hvorfor der altid kan inddrages relevante parter i et samarbejde løbende.