Tilsyn

Brønderslev Kommune skal føre skoletilsyn med den interne skole på Den Sikrede Institution Kompasset.

Tilsynet gennemføres i henhold til ” Manual om tilsyn på specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder”, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet. Formålet er at sikre, at undervisningen i undervisningstilbuddet imødekommer, hvad der kræves i folkeskolen.

Se seneste tilsyn på Tilbudsportalen.