Sociale pladser

Der er mulighed for at anvende den sikrede institution til sociale pladser.

Kommunerne kan under helt særlige omstændigheder anbringe et barn/en ung af sociale årsager, enten på grund af farlighed, eller på grund af behov for pædagogisk observation med henblik på udredning, eventuelt kombineret med et længerevarende behandlingsforløb. Disse anbringelser sker på baggrund af formandsbeslutninger eller efter afgørelse i Børn- og Ungeudvalg, jf. Barnets lov.

Sociale anbringelser omfatter også anbringelser efter afgørelser truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) jf. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (UKL).

UKN, træffer afgørelser efter UKL.

Farlighedskriteriet: Barnets lov § 62 stk. 1 nr. 1 og UKL §§ 14 og 16 nr. 1

Socialpædagogisk Observation: Barnets lov§ 62 stk. 1 nr. 2 og UKL §§ 14 og 16 nr. 2

Længerevarende behandling: Barnets lov § 62 stk. 1 nr. 3 og UKL §§ 14 og 16 nr. 3

 

For alle henvisninger til lovgrundlag og §§ henvises til www.retsinformation.dk