Psykologisk undersøgelse

Det er muligt at tilkøbe en psykologisk undersøgelse under barnets / den unges anbringelse på KOMPASSET.

Den psykologiske undersøgelse på KOMPASSET har overordnet til formål at belyse barnet / den unges ressourcer, udfordringer og eventuelle støttebehov på en række centrale områder herunder det kognitive, det familie og opvækstmæssige, det socioemotionelle og det personlige område.

Der vil i den aktuelle sag efter aftale med den kommunale myndighedsrådgiver blive taget konkret stilling til hvilke elementer, der indgår afhængigt af formålet med undersøgelse.

Psykologisk undersøgelses model