Fysiske rammer

Grundforudsætningen for det pædagogiske grundlag er, som beskrevet i Værdigrundlaget, at finde i balanceringen mellem modpolerne ydre styring og selvstændig mestring.

For dermed at skabe det optimale udgangspunkt for det pædagogiske arbejde, og kvaliteten heraf, er denne grundforudsætning også konkretiseret og afspejlet i de fysiske rammer.

De unge er således forsvarligt lukket inde, og sikkerhedseksperter har sikret, at de bedste systemer hertil er anvendt. Medarbejderne oplæres i kontinuerligt være opmærksomme på, at alle sikkerhedsstandarder overholdes, og systemerne anvendes optimalt.

 

Åbenhed og adskillelse

Samtidig er der i byggeriet stærkt fokus på oplevelsen af åbenhed; man kan se gennem det omgivende hegn, bygningerne er placeret i naturskønt område, og der er store vinduespartier, der sikrer, at der kan profiteres heraf. I sammenhæng hermed er den pædagogiske tilgang at møde de unge åbent og respektfuldt, så der er mindst muligt fokus på indespærring som et pædagogisk element.

Ligeledes er bygningerne placeret således, at der er klar adskillelse mellem de forskellige elementer i hverdagen. Bosteder, undervisningsbygning, værksteder og sportsbygning er fysisk adskilte, hvorved der også fysisk er klar skelnen mellem obligatoriske strukturerede læringsforløb og mere frie individuelle udfoldelsesmuligheder.