Konflikthåndtering

I hverdagen opstår der naturligvis også problemer og konflikter. På KOMPASSET har de ansatte særlig viden om, hvordan konflikter håndteres og alle ansatte (fastansatte og faste vikarer) skal gennemføre Specialsektorens i Regions Nordjyllands uddannelse i konflikthåndtering.

De gennemgående metoder er low arousal og mentalisering. Derudover er der dagligt afsat tid til faglig refleksion for personalet, der er systematisk supervision og fokus på fælles kompetenceudvikling.

I praksis betyder det, at personale har et bredt kendskab til og stor erfaring med, hvad der potentielt kan udløse problemer eller konflikter. Personalet ved, at oplevelsen af tab af kontrol og indflydelse på eget liv er en af de primære udløsere i forhold til mistrivsel og stress.

Konkret kan det fx dreje sig om

  • selve det at være anbragt på en sikret institution, hvor den unge ikke kan komme væk fra i sig selv.
  • at det som regel skaber usikkerhed hos barnet eller den unge, at de ikke umiddelbart ved, hvad der skal ske med dem, eller hvor lang tid de skal opholde sig på den sikrede institution.
  • at det kan være vanskeligt at bo sammen med tre til fire andre personer, som du ikke selv har valgt at bo med
  • at det giver nogle særlige udfordringer for arbejdet med det sociale samspil mellem de unge
  • at de unge kan have særlige udfordringer knyttet til sig fx i forhold til følelses- og affektregulering, nedtrykthed, koncentrationsbesvær og søvnproblemer.