Mentalisering

På KOMPASSET er der en mentaliseringsbaseret tilgang til samvær og samarbejde både overfor barnet / den unge, mellem Kompassets ansatte, mellem Kompassets ansatte og ledere samt overfor eksterne samarbejdspartnere. 

Alle medarbejdere har grundlæggende uddannelse i en mentaliseringsbaseret tilgang og der er jævnligt samlet brush-up og undervisning i ny viden omring mentalisering. Samtidig er mentaliseringsbaserede analyser en fast del af supervision, personalemøder og den daglige mellemkollegiale sparring.

 

Formål

Formålet med at have en mentaliserende tilgang i arbejde med udsatte unge er:

  • At skabe, vedligeholde og udvikle mentaliserende fællesskaber.
  • At anvende principper og metoder fra en mentaliseringsbaseret tilgang i praksis.
  • At skabe sammenhæng mellem teori og praksis for derved yderligere at kvalificere den strukturerede og systematiske refleksion hos personalet på KOMPASSET, hvilket understøtter det høje faglige niveau og det daglige udviklingsunderstøttende arbejde med de unge.
  • At have indsigt i teori og grundprincipper i en mentaliseringsbaseret tilgang og viden om specifikke emner i relation til mentaliseringsbaseret tilgang og pædagogik herunder traumer og omsorgssvigt, mentaliseringsevne, tilknytningsstrategier, selvudvikling og affektregulering.

KOMPASSET har i samarbejde med psykolog Maja Nørgaard Jacobsen udviklet en mentaliseringsbaseret værktøjskasse, der fx indeholder analysemodeller og ark til psykoedukation, som kan bruges i hverdagen.

Kompassets mentaliseringsfigur.