Aggression Replacement Training (ART)

På KOMPASSET er det manualbaserede program Aggression Replacement Training (ART) en fast del af ydelsen. 

ART har til formål at har til formål at mindske aggressiv adfærd, skabe højere empati og bedre selvværd for børn og unge med risiko for at udvikle adfærdsmæssige problemer. Når barnet / den unge anbringes på KOMPASSET vurdere, det som i samarbejde med myndighedsrådgiver om vedkommende er i målgruppen for at deltage i ART. På KOMPASSET er ART som udgangspunkt et gruppeforløb, der varer 6 uger.

Der er mellem 3 og 6 unge i hver gruppe. Der er møde 3 gange om ugen, og når de unge har er der en afslutning med udlevering af diplom og fællesspisning. Programmets tre hovedkomponenter er: social færdighedstræning, moralsk ræsonnement og kontrol af vrede og andre følelser.

I særlige tilfælde kan der tilrettelægges individuelle ART-forløb fx hvis barnet eller den unge reagerer med stor arousalmæssig eller følelsesmæssig uro ved at være i en gruppe. Nogle unge får muligheden for at deltage i flere ART-forløb under deres anbringelse, hvis det vurderes hensigtsmæssigt og relevant. KOMPASSET tilbyder endvidere uddannelse som ART-juniortræner for de unge, som er i målgruppen for det.

Kompassets infoark om ART

Vil du vide mere om ART https://vidensportal.dk/temaer/udadreagerende-adfaerd/indsatser/art-aggression-replacement-training