Kommunikation

Mange af de unge, som anbringes på KOMPASSET har problemer i det sociale samspil.

Det er erfaringen, at mange af dem ofte misforstår signaler i interaktionen fx den andens ansigtsudtryk, toneleje, kropsholdning, gestik etc., og at de ofte reagerer hurtigt og intuitivt på disse signaler. Det stiller krav om at de ansatte på KOMPASSET kan kommunikere tydeligt (nonverbalt og verbalt).

I praksis har personalet fx fokus på at regulere, kommunikere tydeligt og ofte også sætte ekstra ord på, hvad der foregår i det sociale samspil. I dagligdagen bruges der endvidere i vid udstrækning visuel kommunikation fx i form af skemaer og billeder.

Formålet er at der efterlades mindst muligt rum for ambivalens, tvivl og misforståelse hos den unge.