Pædagogisk tilgang

De målrettede pædagogiske indsatser på KOMPASSET bidrager både til at udvikle børnene og de unges almen dannelse og faglige færdigheder.

Derudover gøres de bevidste om egne kompetencer, og de motiveres til at bruge dem. Det overordnede formål at barnet / den unge bringes i en positiv udvikling med en bane i retning af et almindeligt børne- og ungdomsliv med familie, uddannelse, fritidsliv /-arbejde.

Den pædagogiske indsats skal:

  • Arbejde hen imod, at den unge ikke skades, skader sig selv eller skader andre, herunder begår ny kriminalitet.
  • Skabe et kendskab til den unges behov og situation.
  • Give den unge mulighed for at få et hverdagsliv, der understøtter den unges sociale, materielle, kulturelle og personlige udvikling.
  • Skabe en forbedring af den unges sociale, kulturelle, materielle og personlige situation, så den unge har bedre handlemuligheder efter opholdet.
  • Skabe et grundlag for udslusning af den unge og en eventuel efterfølgende indsats ved at hjælpe, forberede og motivere den unge til at forbedre sin situation.

 

Bio-psyko-social forståelse

Den pædagogiske tilgang på KOMPASSET er et bio-psyko-social forståelse af mennesker og deres udvikling. I den daglige praksis såvel som på et overordnet niveau medtænkes det, at der altid er mange faktorer der involveret i et menneskes udvikling. Det udmønter sig i at indsatserne på KOMPASSET er rettet mod barnets / den unges biologiske, kropslige, fysiske velbefindende, den unges psykologiske trivsel og udvikling og barnets / den unges væren og deltagelse i socialt samspil. På KOMPASSET bestræber vi os på at tænke ”både-og” i stedet for ”enten-eller”.