Low arousal

På KOMPASSET er tilgangen med udgangspunkt i Low Arousal.

Low Arousal er en videnskabeligt baseret metode til at håndtere voldsom adfærd. Low Arousal tager udgangspunkt i, at mennesker, der reagerer med udfordrende adfærd, befinder sig i en tilstand af kaos, hvor de har mistet kontrollen over sig selv. For at minimere risikoen for at det sker, tilpasser personalet løbende deres kommunikation, handlinger og krav til barnet eller den unges funktionsniveau og situationen.

 

Aftaler med personalet

Allerede ved indskrivningen vil barnet eller den unge blive mødt med åbenhed i forhold til at tale om, hvordan vedkommende reagerer, når de oplever at være pressede, frustrerede eller ”når klappen går ned”. Det er Kompassets erfaring, at barnet / den unge er ekspert i sin egen adfærd og allerede på dette tidspunkt har mange ideer til, hvordan personalet kan møde og støtte vedkommende til atter at komme i arousalmæssig ro. Typisk siger barnet / den unge, at de har brug for en pause fx i rygegården eller på værelset, men der laves også ofte aftaler om en gåtur, en omgang massage eller en tur i idrætshallen ved oplevet uro.

 

LA2

På KOMPASSET bruger vi også materiale fra metoden LA2 (Low Arousal 2), når det giver mening i samarbejdet med den unge. Det kan fx være, at den unge og personalet arbejdet med at udfylde ”Min trivselsplan”.

Læs mere om LA2 på Socialstyrelsens hjemmeside: 
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/la2-2013-metodemanual-til-forebyggelse-af-vold-og-fremme-af-trivsel-pa-botilbud