Økonomi

Grundtaksten på Kompasset er på 6.720 kr. pr døgn.

Dertil kommer taksten for intern skole for skolepligtige unge. Skoletaksten beløber sig på 666 kr. pr. døgn.

De nævnte taksterne er 2023 takster.