Økonomi

Grundtaksten på Kompasset er på 7.327 kr. pr døgn.

Dertil kommer taksten for intern skole for skolepligtige unge. Skoletaksten beløber sig på 687 kr. pr. døgn.

De nævnte taksterne er 2024 takster.