Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.
Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik".

Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Hvordan bruger vi Cookies?

Når du besøger vores hjemmeside, bliver der lagt en cookie på din computer. En cookie er et lille stykke tekst, der gemmes på din computer, telefon eller hvad du bruger til at surfe Internettet med. Cookies har mange anvendelsesmuligheder, men bruges grundlæggende til at gemme informationer om dig på din computer.

Vi opfordrer dig til at acceptere de cookies vores website anvender, da de hjælper os til at forbedre brugeroplevelsen for dig og mange andre.

Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover

Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet.

For at acceptere at modtage cookies fra dette website kan du klikke "ja tak til cookies".

Ønsker du ikke at modtage cookies fra dette website kan du klikke "nej tak til cookies".

Hvis du ønsker at ændre din beslutning om brug af cookies, kan du klikke ”nulstil cookie-valg”.

Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websites, der ikke virker.

Om Den Sikrede Institution Kompasset

Den Sikrede Institution KOMPASSET er en sikret døgninstitution for børn og unge, der åbner 1. september 2012. Institutionen er normeret til otte døgnpladser, der drives i henhold til den sociale lovgivning og varetager socialpædagogiske opgaver over for unge, der enten har begået kriminelle handlinger, eller hvor det på grund af den unges farlighed, eller vanskeligheder med at fastholde den unge, er absolut påkrævet, at den unge får ophold i en sikret institution.

Der er som udgangspunkt fastsat en aldersgrænse på 15 år for anbringelse af unge på en sikret institution, men der kan dispenseres for alderskravet for unge ned til 12 år.

Den helt overvejende del af unge, der anbringes i de sikrede døgninstitutioner, er unge, der har ophold i varetægtssurrogat eller som led i en ungdomssanktion. Det betyder, at Den Sikrede Institution Kompasset modtager kriminelt svært belastede unge.

Der er desuden mulighed for at anvende den sikrede institution til sociale pladser. Kommunerne kan således, under helt særlige omstændigheder, anbringe et barn/en ung af sociale årsager. Det vil sige enten på grund af farlighed, eller på grund af behov for pædagogisk observation med henblik på udredning, eventuelt kombineret med et længerevarende behandlingsforløb.

Endelig kan politiet, under særlige omstændigheder, vælge at anbringe udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark på sikret institution.

Institutionens målgruppe af børn og unge har ofte meget alvorlige sociale, personlige og eventuelt psykiatriske problemstillinger. Det betyder, at socialpædagogisk og tværfaglig udredning og behandling på et højt fagligt niveau er en grundsten på Den Sikrede Institution Kompasset, som vil kendetegnes ved at være et tilbud i faglig særklasse.

Formålet hermed er, at den enkelte unge, efter endt ophold på institutionen, har et optimalt grundlag for at fortsætte en positiv personlig og social udvikling, frem for at fortsætte i eksempelvis en kriminel løbebane. At den unge altså får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse på hensigtsmæssig vis.

Ligeledes er det institutionens mål, at den unges opholdskommune tilbydes et udredningsmateriale af så høj faglig kvalitet, at myndighed oplever at få et optimalt udgangspunkt for visitering til eventuelle videre behandlings- eller støttetilbud efter endt ophold på den sikrede institution.

Der er på de sikrede institutioner afsat midler til psykiatrisk screening, med henblik på at udrede om der er behov for yderligere psykiatrisk udredning.

I alt findes der otte sikrede institutioner i Danmark. De sikrede institutioner er forpligtede til at samarbejde, således at der blandt andet ved pladsmangel m.v. kan henvises til en anden sikret institution, der har ledig kapacitet.

Kontakt

Den Sikrede Institution Kompasset

Tlf.:

97 64 79 50