Velkommen til Den Sikrede Institution Kompasset

Den Sikrede Institution Kompasset er en sikret døgninstitution for børn og unge, som er normeret til 10 pladser. Socialpædagogisk og tværfaglig udredning og behandling på højt fagligt niveau er en grundsten på Kompasset.

Den Sikrede Institution Kompasset

Kompasset er en sikret døgninstitution for børn og unge, der åbnede d. 1. september 2012.

Institutionens målgruppe af børn og unge har ofte meget alvorlige sociale, personlige og eventuelt psykiatriske problemstillinger. 

Institutionen ønsker at være kendetegnet ved at være en institution i faglig særklasse.  

Formål

  • At den enkelte unge efter endt ophold på institutionen har et optimalt grundlag for at fortsætte en positiv personlig og social udvikling frem for at fortsætte i eksempelvis en kriminial løbebane

  • At den unge altså får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse på hensigtsmæssig vis

Retlig plads

KOMPASSET modtager kriminelt svært belastede unge, enten i varetægtssurrogat eller som led i en ungdomssanktion.

Læs mere om retlige pladser

Social plads

Kommuner kan under helt særlige omstændigheder anbringe et barn/en ung på KOMPASSET af sociale årsager.  

Læs mere om at få en social plads