Dokumentation

På KOMPASSET arbejdes der med daglig, systematisk dokumentation i overensstemmelse med Region Nordjyllands retningslinjer for god dokumentation.
Et formål med den systematiske tilgang til dokumentation er at alle dele af offentlig myndighed får det bedst mulige udgangspunkt for videre beslutninger og tilrettelæggelse af indsatser for barnet / den unge.

Individuelle planer, udredningsarbejde og statusrapporter er således kontinuerligt i fokus som dokumentation for arbejdet, hvorved myndighed til hver en tid kan få et skriftligt produkt af særegen høj faglig kvalitet.

Ambitionen er, at myndighed får så kvalitativt godt udredningsmateriale, at eksempelvis fejlanbringelser, efter endt ophold hos os, undgås. Hermed kan der potentielt spares udgifter, samtidig med at den unge får det optimale tilbud, med henblik på opnåelse af formålet om størst mulig grad af selvstændig mestring.