Skole

Du er i skole i hverdagen, som en del af undervisningen på Kompasset. Der er to lærere og du bliver undervist på små hold med to eller tre unge på hver. I samarbejde med lærerne bliver der lavet en individuel undervisningsplan, som passer til dit niveau.

 

Undervisningsfag

Skolen tilbyder undervisningsfag indenfor lov om folkeskolen primært med fokus på hovedfagene:

  • dansk
  • matematik
  • engelsk

Fagene samfundsfag, billedkunst samt mediefag inddrages ligeledes ugentligt. Mediefag beskæftiger sig med mundtlig analyse (genre, miljø og personer) og fortolkning af spillefilm.

Undervisningen foregår i et struktureret arbejdsmiljø, hvor elev- medindflydelsessamtaler udgør en central rolle ift. de differentierede undervisningsforløb. Didaktiske indsatsområder såsom fællesundervisning, motivation for læring, og mødestabilitet vægtes højt i den daglige undervisning.

 

Medindflydelsessamtaler

Medindflydelsessamtalerne med de unge foregår ca. månedlig, hvor ungeinddragelse, fremtidsplanlægning samt forebyggelse af en evt. skoletræthed er omdrejningspunkterne netop for at fremme læringen og ikke mindst uddannelsesmestringen.

Samtalen er formaliseret og gælder som en slags aftale mellem den unge og skolen for at synliggøre det anerkendende og reflekterende møde skole og ung imellem.

Som supplement til medindflydelsessamtalerne tilbydes alle elever ligeledes en samtale med den lokale UU-vejleder fra UU-center nord (Brønderslev Kommune).