Sådan har du indflydelse

Du inddrages i det daglige på KOMPASSET i spørgsmål vedrørende eksempelvis fritidsaktiviteter, ønsker til kost og lignende via daglig dialog og ungemøder i bohusene som afvikles hver 14. dag.

Derudover tilbydes du en intern status med en pædagogisk medarbejder som minimum hver 14. dag.

Til intern status kan der fx drøftes trivsel, daglige delmål og langsigtede udviklingsmål og ønsker. Du tilbydes også efter behov individuelle samtaler i undervisningstilbuddet, hvor der fx drøftes læringsmål og læringsstrategier.