Undervisningstilbud

Undervisningen er et centralt element i hverdagen.

Undervisningen fungerer alle hverdage hele året, idet det at blive rustet uddannelsesmæssigt er et væsentligt element i generel positiv udvikling, og størst mulig grad af mestring.

 

Skærmning og individuel undervisning

Mange i den sikrede institutions målgruppe har negative erfaringer med skolegang, ligesom der kan være meget forskellige faglige niveauer.

Det skal derfor være muligt at skærme enkelte elever og lave individuel undervisning, hvor der er behov for det, samtidig med at der så vidt muligt etableres små hold, så der trænes i almindelige skolesituationer.

Undervisningen foregår henholdsvis i skole og på værksted (træ og metal).

Læs mere om de enkelte undervisningstilbud