Fagprofessionelle

Tilbuddet på Den Sikrede Institution Kompasset er et helhedstilbud, der inkluderer døgnbehandling (pædagogisk og med psykoterapeut/psykolog), skole, værkstedsaktivitet og fritidstilbud.

Tilbuddet laver basalt set udrednings- og behandlingsarbejde af høj faglig kvalitet i tæt samarbejde med anbringende myndighed.

Den Sikrede Institution Kompasset

Tlf.:

97 64 79 50